Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa cao, nhiều công trình xây dựng được khởi công… cộng thêm ý thức kém của một bộ phận người dân, doanh nghiệp khiến lượng rác thải xây dựng tăng nhanh.

Rác thải xây dựng là gì ?

Rác thải xây dựng là chất thải phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình. Bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ.

• Nguyên nhân phát sinh rác thải xây dựng:

– Phát sinh trong quá trình dọn kho bãi, xây dựng công tình.

– Dọn mặt bẳng thi công, vật liệu thừa, hết hạng sử dụng…

• Tình trạng rác thải xây dựng:
– Đa số là chất thải rắn, bùn, lỏng…

• Lưu, chứa rác thải xây dựng:

– Trong nhà kho có mái che, bãi công trường…
– Trong túi hoặc theo hiện trạng…

• Vận chuyển rác thải:

– Xe ben, xe chuyên dùng đảm bào vệ sinh môi trường…

• Xử lý rác thải:

– Tạp kết về nhà nhà máy, phân loại tận thu phế liệu…
– Chôn lắp hợp vệ sinh hay san lắp mặt bằng tùy tính chất rác thải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.